IDG Oslo BRAVE Hub

En mer bærekraftig verden starter med indre bærekraft

IDG Oslo BRAVE Hub skal være en katalysator for arbeidet IDG legger tilrette for globalt.
Vi skal skape arenaer hvor ledere og medarbeidere kan komme og hente inspirasjon, trene på ferdigheter og inspireres både individuelt og organisatorisk.

Vårens aktiviteter i Hub'en - Mer info og påmelding i knappene under!

Våre samarbeids-partnere

Plus er vertskap

Inner Development Goals er støttet av Plus denne våren.
De neste arrangementene i IDG Oslo Brave Hub holdes hos Plus, rett ved Oslo S.

PhD. Bård Fyhn

Vi ønsker Bård Fyhn hjertlig velkommen til Styret i Hub'en.
Hans forskning på Psykologisk Trygghet vil komme tilsyne på flere av samlingene i Hub'en.

Bakgrunnen for IDG - Inner Development Goals

I 2015 lanserte FN 17 bærekraftsmål for en bærekraftig utvikling i verden innen 2030.
I dag ser det mindre sannsynlig ut at vi klarer å nå disse målene. Dette utgangspunktet ble spiren til non-profit organisasjonen Inner Development Goals – IDG. Det hele startet med initiativtakerne 29k, The New Division og Ekskäret, i samarbeid med en rekke akademiske og kommersielle partnere.
I April 2022 ble de globale Inner Development Goals lansert. 

Ifølge Michael Werndstedt, assisterende direktør for IDG, skyldes treghet i måloppnåelse av FN’s mål, hovedsakelig individuelle beslutninger. Vi må først forandre oss selv før vi kan forandre planeten vår.

«FN har satt fantastiske mål, som hver kan bidra til en mer bærekraftig verden. Likevel opptrer de fleste enkeltpersoner og selskaper ikke på linje med disse målene. Jeg tror mange mennesker ønsker å endre seg, men deres indre evne til å endre er ikke utviklet nok. Heldigvis viser forskning at vår indre evne til endring kan utvikle seg.» – Wernstedt

Organisasjonen IDG forsker videre på ferdigheter og evner som skal hjelpe mennesker til å leve et mer bevisst og produktivt liv. FNs bærekraftsmål handler om å skape en bedre verden for alle, og å jobbe mot en mer bærekraftig fremtid. Inner Development Goals kan hjelpe oss med å utvikle de ferdighetene og egenskapene som trengs for å jobbe mot disse målene. 

IDG er definert av fem indre utviklingsmål basert på 23 ferdigheter

Being

Inner Compass
Having a deeply felt sense of responsibility and commitment to values  and purposes relating to the good of the whole.

Integrity and Authenticity
A commitment and ability to act with sincerity, honesty and integrity.

Openness and Learning Mindset
Having a basic mindset of curiosity and a willingness to be vulnerable and embrace change and grow.

Self-awareness
Ability to be in reflective contact with own thoughts, feelings and desires; having a realistic self-image and ability to regulate oneself.

Presence
Ability to be in the here and now, without judgement and in a state of open-ended presence.

Thinking

Critical Thinking
Skills in critically reviewing the validity of views, evidence and plans.

Complexity Awareness
Understanding of and skills in working with complex and systemic conditions and causalities.

Perspective Skills
Skills in seeking, understanding and actively making use of insights from contrasting perspectives.

Sense-making
Skills in seeing patterns, structuring the unknown and being able to consciously create stories.

Long-term Orientation and Visioning
Long-term orientation and ability to formulate and sustain commitment to visions relating to the larger context.

Relating

Appreciation
Relating to others and to the world with a basic sense of appreciation,
gratitude and joy.

Connectedness
Having a keen sense of being connected with and/or being a part of a
larger whole, such as a community, humanity or global ecosystem

Humility
Being able to act in accordance with the needs of the situation without 
concern for one’s own importance.

Empathy and Compassion
Ability to relate to others, oneself and nature with kindness, empathy 
and compassion and address related suffering

Collaborating

Communication Skills
Ability to really listen to others, to foster genuine dialogue, to advocate own views skillfully, to manage conflicts constructively and to adapt communication to diverse groups.

Co-creation Skills
Skills and motivation to build, develop and facilitate collaborative relationships with diverse stakeholders, characterized by psychological safety and genuine co-creation.

Inclusive Mindset and Intercultural Competence
Willingness and competence to embrace diversity and include people and collectives with different views and backgrounds.

Trust
Ability to show trust and to create and maintain trusting relationships.

Mobilization Skills
Skills in inspiring and mobilizing others to engage in shared purposes.

Acting

Courage
Ability to stand up for values, make decisions, take decisive action and, if need be, challenge and disrupt existing structures and views.

Creativity
Ability to generate and develop original ideas, innovate and being willing to disrupt conventional patterns.

Optimism
Ability to sustain and communicate a sense of hope, positive
attitude and confidence in the possibility of meaningful change.

Perseverance
Ability to sustain engagement and remain determined and
patient even when efforts take a long time to bear fruit.

De 5 dimensjonene

Være: Dette handler om forholdet til deg selv. Å dyrke vårt indre liv og utvikle og utdype vårt forhold til våre tanker, følelser og kropp, hjelper oss å være tilstede, tilsiktet og ikke-reaktive når vi møter kompleksitet.

Tenke: Dette handler om kognitive ferdigheter. Å utvikle våre kognitive ferdigheter ved å ta forskjellige perspektiver, evaluere informasjon og gi mening om verden som en sammenhengende helhet er avgjørende for klok beslutningstaking.

Relatere: Dette handler om å bry seg om andre og verden. Å verdsette, ta vare på og føle tilknytning til andre, som naboer, fremtidige generasjoner eller biosfæren, hjelper oss å skape mer rettferdige og bærekraftige systemer og samfunn for alle.

Samarbeide: Dette handler om sosiale ferdigheter. For å gjøre fremskritt med delte bekymringer, må vi utvikle våre evner til å inkludere, holde plass og kommunisere med interessenter med ulike verdier, ferdigheter og kompetanse.

Handle: Dette handler om å muliggjøre endring. Egenskaper som mot og optimisme hjelper oss å tilegne oss ekte handlefrihet, bryte gamle mønstre, generere originale ideer og handle med utholdenhet i usikre tider.

Når du samarbeider med BRAVE vil du oppleve at vi bygger våre programmer rundt IDGs fem utviklingsmål. 
Vi skreddersyr gjerne et IDG-program for din organisasjon, basert på deres behov, forskning og verktøy fra IDG.