BRave Leadership

Find your courage

"Å våge er å miste fotfeste en liten stund.
Å ikke våge er å miste seg selv."
- Sören Kierkegaard

dette jobber vi med i brave

BRAVE utvikler modige organisasjoner og ledere.
For oss kjennetegnes de modige organisasjonene av gjennomgående høy grad av psykologisk trygghet og autentiske ledere som våger å gå foran som gode rollemodeller.  Vårt arbeid utføres gjennom ledergruppeutvikling, lederutviklingsprogrammer, teamutvikling, coaching og foredrag.

Les gjerne mer om våre tjenester her:

nyheter

Når var du sist modig?

Mange bruker litt tid på å svare på spørsmålet, men når svaret kommer fremføres det ofte med en sterk mestringsfølelse og glans i øynene. Felles for mange av svarene er at mot ofte handler om å flytte på det som står i veien – som oftest deg selv.

Konflikthåndtering

Vi holder kurs for Tekna i konflikthåndtering 2 ganger i året. Her finner du artikkelen Tekna har skrevet om hvordan du kan jobbe deg ut av en konflikt på jobb.

Overraskelse kommer i september

Vi deler nyheter også på LinkedIn. Finn Brave Leadership og følg oss i sosiale medier.

bli med på faglunsj

Hva er en digital faglunsj, tenker kanskje du?

Som konsulenter innenfor HR, organisasjon og lederutvikling hører vi ofte at det er et sug etter å få muligheten til å delta på kurs og samlinger for kompetanseheving. Gjennom vår tid som konsulenter vet vi også at noe av det ledere setter aller mest pris på er å få muligheten til å sette lederskap på agendaen, og få prate om hvordan deres lederskap i hverdagen utføres.  

Dette behovet har vi lyst til å møte – og vi gjør det gjennom å invitere alle som ønsker, til digitale faglunsjer. Vi inviterer derfor til en arena hvor du tar med deg de menneskene du har lyst til å lære noe sammen med til en lunsj hvor dere i fellesskap lytter til ulike lederskapstemaer. De digitale faglunsjene har en varighet på 30 minutter. I etterkant av faglunsjen oppfordrer vi dere til å sette av 30 minutter til å diskutere, eventuelt reflektere over hvordan temaet vi har snakket om er i praksis for ditt lederskap eller i din organisasjon. 

Har du/dere et tema som dere ønsker at vi setter på agendaen er du velkommen til å sende oss en mail.

Her kan du finne både tidligere opptak og kommende temaer.