BRave Leadership

Find your courage

"Å våge er å miste fotfeste en liten stund.
Å ikke våge er å miste seg selv."
- Sören Kierkegaard

dette jobber vi med i brave

BRAVE utvikler modige organisasjoner og ledere.
For oss kjennetegnes de modige organisasjonene av gjennomgående høy grad av psykologisk trygghet og autentiske ledere som våger å gå foran som gode rollemodeller.  Vårt arbeid utføres gjennom ledergruppeutvikling, lederutviklingsprogrammer, teamutvikling, coaching og foredrag.

Les gjerne mer om våre tjenester her:

nyheter

Når var du sist modig?

Mange bruker litt tid på å svare på spørsmålet, men når svaret kommer fremføres det ofte med en sterk mestringsfølelse og glans i øynene.
Felles for mange av svarene er at mot ofte handler om å flytte på det som står i veien – som oftest deg selv.

Konflikthåndtering

Vi holder kurs for Tekna i konflikthåndtering 2 ganger i året. Her finner du artikkelen Tekna har skrevet om hvordan du kan jobbe deg ut av en konflikt på jobb.

Kurs i konflikthåndtering

Øk kompetansen din innen konflikthåndtering, og få teknikker for å beholde roen i møte med vanskelige personer og situasjoner

bli med på faglunsj

Hva er en digital faglunsj, tenker kanskje du?

Som konsulenter innenfor HR, organisasjon og lederutvikling hører vi ofte at det er et sug etter å få muligheten til å delta på kurs og samlinger for kompetanseheving. Gjennom vår tid som konsulenter vet vi også at noe av det ledere setter aller mest pris på er å få muligheten til å sette lederskap på agendaen, og få prate om hvordan deres lederskap i hverdagen utføres.  

Dette behovet har vi lyst til å møte – og vi gjør det gjennom å invitere alle som ønsker, til digitale faglunsjer. Vi inviterer derfor til en arena hvor du tar med deg de menneskene du har lyst til å lære noe sammen med til en lunsj hvor dere i fellesskap lytter til ulike lederskapstemaer. De digitale faglunsjene har en varighet på 30 minutter. I etterkant av faglunsjen oppfordrer vi dere til å sette av 30 minutter til å diskutere, eventuelt reflektere over hvordan temaet vi har snakket om er i praksis for ditt lederskap eller i din organisasjon. 

Har du/dere et tema som dere ønsker at vi setter på agendaen er du velkommen til å sende oss en mail.

Her kan du finne både tidligere opptak og kommende temaer.