BRAVE LEADERSHIP

Find your courage

"Å våge er å miste fotfeste en liten stund.
Å ikke våge er å miste seg selv."
- Sören Kierkegaard

Dette jobber vi med i Brave

BRAVE utvikler modige organisasjoner og ledere.
For oss kjennetegnes de modige organisasjonene av gjennomgående høy grad av psykologisk trygghet og autentiske ledere som våger å gå foran som gode rollemodeller.  Vårt arbeid utføres gjennom ledergruppeutvikling, lederutviklingsprogrammer, teamutvikling, coaching og foredrag.

Høsten 2023 startet vi IDG Oslo BRAVE Hub. Du finner mer info om IDG – Inner Development Goals og alle aktiviteter i Hub’en under.

Les gjerne mer om våre tjenester her:

Kundenes opplevelse

"I have had the pleasure of attending BRAVE Leaderships workshop on communication and feedback, and I must say it was an incredibly enriching experience. The workshop provided valuable insights and practical strategies that have greatly impacted my approach to communication.
One aspect that stood out to me was the emphasis on cultivating a growth mindset. The workshop inspired me to challenge myself and strive for continuous personal and professional growth. The facilitator's expertise and guidance were instrumental in fostering this mindset. I would like to express my sincere appreciation to Anna Svanberg and Jannecke Bugge for their exceptional insights and perspective.

Daniel R. Fay - Head of Supply Chain – Americas, Borregaard

Aktiviteter i Hub'en

IDG Oslo BRAVE Hub skal være en katalysator for arbeidet IDG legger tilrette for globalt.
Vi skal skape arenaer hvor ledere og medarbeidere kan komme og hente inspirasjon, trene på ferdigheter og inspireres både individuelt og organisatorisk.

Tusen takk til alle dere som har deltatt på vårens samlinger. Energien som skapes i rommet fyller oss med fremtidstro og inspirasjon til fortsettelse.
Nå skal vi planlegge høstens aktiviteter. Hvis du vil motta nythetsbrevene våre, send oss en melding.

Hva er IDG - Inner Development Goals?

I 2015 lanserte FN 17 bærekraftsmål for en bærekraftig utvikling i verden innen 2030.
I dag ser det lite sannsynlig ut at vi klarer å nå disse målene. Dette utgangspunktet ble spiren til non-profit organisasjonen IDG -Inner Development Goals. Forskningen bak har vist at det er 23 ferdigheter vi alle trenger trening i og IDG tilbyr en åpen kilde til oppgaver og øvelser.

Filmen på IDG's hjemmeside gir deg den beste intro til hva IDG handler om - på 5 minutter.

23 ferdigheter å trene på

Rammeverket til IDG gir konkrete ferdigheter som vi alle kan trene på - hver eneste dag. Endring starter med oss selv og IDG viser hvordan vi alle er avhengig av hverandre.

IDG kan implementeres på alle systemnivåer - fra egen utvikling til team, avdelinger, organisasjoner og helt til å vise at det er nettopp dette som vil bidra til universell endring på et kollektivt plan.

Alt henger sammen.

publiserte artikler og kurs

Når var du sist modig?

Mange bruker litt tid på å svare på spørsmålet, men når svaret kommer fremføres det ofte med en sterk mestringsfølelse og glans i øynene.
Felles for mange av svarene er at mot ofte handler om å flytte på det som står i veien – som oftest deg selv.

Konflikthåndtering

Vi holder kurs for Tekna i konflikthåndtering 2 ganger i året. Her finner du artikkelen Tekna har skrevet om hvordan du kan jobbe deg ut av en konflikt på jobb.

Godt miljø i hestesporten

I stallen som på stevneplassen - vi trenger å føle at vi blir sett for å ha det bra. Hva kan vi gjøre for å bidra til mer trivsel og inkludering i hestesporten? Og hvordan kan vi være mindre kritiske til hverandre? Anna Svanberg, hestejente og daglig leder i BRAVE Leadership, gir råd.