BRave Leadership

Find your courage

"Å våge er å miste fotfeste en liten stund.
Å ikke våge er å miste seg selv."
- Sören Kierkegaard

dette jobber vi med i brave

BRAVE utvikler modige organisasjoner og ledere.
For oss kjennetegnes de modige organisasjonene av gjennomgående høy grad av psykologisk trygghet og autentiske ledere som våger å gå foran som gode rollemodeller.  Vårt arbeid utføres gjennom ledergruppeutvikling, lederutviklingsprogrammer, teamutvikling, coaching og foredrag.

Les gjerne mer om våre tjenester her:

nyheter

Når var du sist modig?

Mange bruker litt tid på å svare på spørsmålet, men når svaret kommer fremføres det ofte med en sterk mestringsfølelse og glans i øynene.
Felles for mange av svarene er at mot ofte handler om å flytte på det som står i veien – som oftest deg selv.

Konflikthåndtering

Vi holder kurs for Tekna i konflikthåndtering 2 ganger i året. Her finner du artikkelen Tekna har skrevet om hvordan du kan jobbe deg ut av en konflikt på jobb.

Godt miljø i hestesporten

I stallen som på stevneplassen - vi trenger å føle at vi blir sett for å ha det bra. Hva kan vi gjøre for å bidra til mer trivsel og inkludering i hestesporten? Og hvordan kan vi være mindre kritiske til hverandre? Anna Svanberg, hestejente og daglig leder i BRAVE Leadership, gir råd.

Digitale faglunsjer i 2022

Hva er en digital faglunsj, tenker kanskje du?

Som konsulenter innenfor HR, organisasjon og lederutvikling hører vi ofte at det er et sug etter å få muligheten til å delta på kurs og samlinger for kompetanseheving. Gjennom vår tid som konsulenter vet vi også at noe av det ledere setter aller mest pris på er å få muligheten til å sette lederskap på agendaen, og få prate om hvordan deres lederskap i hverdagen utføres.  

Dette behovet ønsket vi å møte å møte – og gjennom 2022 inviterte vi til en rekke digitale faglunsjer. Alle faglunsjene ligger tilgjengelig på Youtube og du er velkommen til å ta dem med inn i din avdeling. De digitale faglunsjene har en varighet på 30 minutter. I etterkant av faglunsjen oppfordrer vi dere til å sette av 30 minutter til å diskutere, eventuelt reflektere over hvordan temaet vi har snakket om er i praksis for ditt lederskap eller i din organisasjon. 

Her kan du finne alle tidligere opptak