BRave Leadership

Find your courage

"Å våge er å miste fotfeste en liten stund.
Å ikke våge er å miste seg selv."
- Sören Kierkegaard

dette jobber vi med i brave

BRAVE utvikler modige organisasjoner og ledere.
For oss kjennetegnes de modige organisasjonene av gjennomgående høy grad av psykologisk trygghet og autentiske ledere som våger å gå foran som gode rollemodeller.  Vårt arbeid utføres gjennom ledergruppeutvikling, lederutviklingsprogrammer, teamutvikling, coaching og foredrag.

Høsten 2023 startet vi IDG Oslo BRAVE Hub. Du finner mer info om IDG – Inner Development Goals og alle aktiviteter i Hub’en under.

Les gjerne mer om våre tjenester her:

IDG OSLO BRAVE HUB

Hva er IDG - Inner Development Goals?

I 2015 lanserte FN 17 bærekraftsmål for en bærekraftig utvikling i verden innen 2030.
I dag ser det lite sannsynlig ut at vi klarer å nå disse målene. Dette utgangspunktet ble spiren til non-profit organisasjonen IDG -Inner Development Goals. Forskningen bak har vist at det er 23 ferdigheter vi alle trenger trening i og IDG tilbyr en åpen kilde til oppgaver og øvelser.

Filmen på IDG's hjemmeside gir deg den beste intro til hva IDG handler om - på 5 minutter.

Aktiviteter i Hub'en

IDG Oslo BRAVE Hub skal være en katalysator for arbeidet IDG legger tilrette for globalt. Vi skal skape arenaer hvor ledere og medarbeidere kan komme og hente inspirasjon, trene på ferdigheter og inspireres både individuelt og organisatorisk.

Gjennom høsten, vil vi invitere til 5 samlinger, en for hver IDG dimensjon. Den første er allerede 27. september og den er fulltegnet. Meld deg på, så informerer vi dersom det åpner nye plasser.

Merk deg datoene

Being - 27. September
Thinking - 23. oktober
Relating - 9. november
Collaborating - 23. november
Acting - 7. desember

Alle samlingene holdes hos Veidekke på Skøyen.
Vi legger ut påmelding til hver samling 3 uker før.

publiserte artikler og kurs

Når var du sist modig?

Mange bruker litt tid på å svare på spørsmålet, men når svaret kommer fremføres det ofte med en sterk mestringsfølelse og glans i øynene.
Felles for mange av svarene er at mot ofte handler om å flytte på det som står i veien – som oftest deg selv.

Konflikthåndtering

Vi holder kurs for Tekna i konflikthåndtering 2 ganger i året. Her finner du artikkelen Tekna har skrevet om hvordan du kan jobbe deg ut av en konflikt på jobb.

Godt miljø i hestesporten

I stallen som på stevneplassen - vi trenger å føle at vi blir sett for å ha det bra. Hva kan vi gjøre for å bidra til mer trivsel og inkludering i hestesporten? Og hvordan kan vi være mindre kritiske til hverandre? Anna Svanberg, hestejente og daglig leder i BRAVE Leadership, gir råd.