Hvem er brave?

En modig visjon

Vi vil gjøre verden modigere.  
Og verdiene Modig, Helhjertet og Glede er i senter av alt vi gjør og står for. 

Vi vet at alle mennesker i løpet av livet kjenner seg redde, og at de lar seg selv bli stoppet, fordi frykten for å mislykkes eller å miste noe er stor. Da er det godt å minne om, at du ikke kan være modig, uten å samtidig være redd. Og vi har så sterk tro på at hvis du, ditt team og din organisasjon skrur opp volumet litt på Mot, så vil det gjøre en forskjell i verden.

Mot er en ressurs vi alle har i oss, og du kan utvikle den. Sammen med andre er det ofte lettere å være modig, kanskje er det grunnen til at vi startet BRAVE sammen?  

Gjennom å samarbeide med oss lover vi å være modige sammen med deg, utfordre status quo og utvikle deg og organisasjonen du tilhører til å våge mer, ta personlig risiko og vokse.  

Vi gjør alt med et helt hjerte. Det vil si at du både skal kjenne at vi ser deg, ønsker deg vel og kun går inn i et samarbeid dersom vi kan satse helhjertet. 

Dagens arbeidsliv forbindes i blant med stress, uklarhet og en opplevelse av å ikke være nok. Det er trist, spesielt når store deler av livet vårt tilbringes på jobb. Hva om vi heller kunne forbinde arbeidslivet med glede. Hvor vi feirer læring og utvikling. Et sted vi tør å leke, være fri og har mennesker rundt oss som vi vet vil oss godt. Når vi er sammen med deg er vårt ønske at du skal kjenne på glede, for det gjør vi.

teamet i brave

Modig   –   Helhjertet   –   Glede

Anna Svanberg, last ned CV her

Senior rådgiver og Partner
Mobil: 908 93 046
Epost: anna.svanberg@braveleadership.no

Jannecke Bugge CV

Senior rådgiver og Partner
Mobil: 900 90 389
Epost: jannecke.bugge@braveleadership.no