Hvem er brave?

En modig visjon

Så hvem er nå dette selskapet BRAVE.
Vi som går ut høyt og sier at vi skal gjøre verden modigere.
 
Med verdiene Modig, Helhjertet og Glede i senter av alt vi gjør og står for. 

Jo, vi lever for å gjøre deg og meg litt modigere. Vi vet at alle mennesker i løpet av livet kjenner seg redde, og at de lar seg selv bli stoppet, fordi frykten for å mislykkes eller å miste noe er stor. Da er det godt å minne om, at du ikke kan være modig, uten å samtidig være redd.  

Mot er en ressurs vi alle har i oss, og du kan utvikle den. Sammen med andre er det ofte lettere å være modig, kanskje er det grunnen til at vi startet BRAVE sammen?  

Gjennom å samarbeide med oss lover vi å være modige sammen med deg, utfordre status quo og utvikle deg og organisasjonen du tilhører til å våge mer, ta personlig risiko og vokse.  

Vi gjør alt med et helt hjerte. Det vil si at du både skal kjenne at vi ser deg, ønsker deg vel og kun går inn i et samarbeid dersom vi kan satse helhjertet. 

Dagens arbeidsliv forbindes i blant med stress, uklarhet og en opplevelse av å ikke være nok. Det er trist, spesielt når store deler av livet vårt tilbringes på jobb. Hva om vi heller kunne forbinde arbeidslivet med glede. Hvor vi feirer læring og utvikling. Et sted vi tør å leke, være fri og har mennesker rundt oss som vi vet vil oss godt. Når vi er sammen med deg er vårt ønske at du skal kjenne på glede, for det gjør vi.

teamet i brave

Modig   –   Helhjertet   –   Glede

Anna Svanberg

Senior rådgiver og Partner
Mobil: 908 93 046

Jannecke Bugge

Senior rådgiver og Partner
Mobil: 900 90 389

Gikk du glipp av lanseringsvideoen?

Play Video