Hvordan vi jobber

Vi er opptatt av at det vi leverer skal svare til organisasjonens forventninger.
Grunnlaget for alt arbeid vi leverer baserer seg på et godt kartleggingsarbeid i forkant.
Sammen finner vi løsninger som gir effekt for organisasjonen.

vi kombinerer ulike løsninger

Lederutvikling

Vi skreddersyr lederutviklingsprogrammer basert på behovskartlegging og innsiktsintervjuer. Dette gjør vi for å sikre at vi treffer med organisasjonens behov og konteksten lederskapet utøves i til daglig. 

For å sikre best mulig effekt av lederutviklingen kombinerer vi informasjon, demonstrasjon og praktisk øving. I tillegg har vi muligheten for å legge til forberedelsesoppgaver, cases og coaching underveis for de organisasjonene som ønsker et noe mer omfattende lederutviklingsprogram.

Alle våre lederutviklingsprogram kan designes heldigitalt, hybrid eller som et fysisk program.

Inspirasjonsforedrag

Vi leverer både fysiske og digitale foredrag for å inspirere ledere og medarbeidere til å ta eierskap til sin egen motivasjon og utvikling. Om du ønsker at vi skreddersyr et foredrag for din organisasjon, ledergruppe eller avdeling, gjør vi gjerne det. Og vi vet at læringen setter seg aller best dersom vi får muligheten til å diskutere det faglige innholdet som har blitt presentert. Derfor legger vi  inn gruppe og refleksjonsoppgaver underveis. 

Har du deltatt på en digital faglunsj som du kunne tenke det at vi tilpasset til din organisasjon – ja da er det bare å ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Teamutvikling

Har du opplevd å være en del av et virkelig høyt presterende team med et arbeidsmiljø preget av gode relasjoner? Ja, da vet du hvor gøy det er å få være en del av akkurat et slikt team. Det å kjenne tilhørighet til noe som er større enn oss selv, og hvor vi får kjenne på utvikling og læring er skikkelig motiverende.  

Dessverre oppstår ikke disse teamene helt automatisk. Læringsmiljøet og relasjonsbyggingen i teamet krever konstant oppmerksomhet. 

Vi i Brave arbeider med å utvikle team som kjennetegnes av høy grad av psykologisk trygghet, gode relasjoner og hvor feedback blir sett på som en kilde til personlig og faglig utvikling. 

Coaching

Vi har alle både naturlige talenter og områder vi kan utvikle. Det ligger i menneskets natur å ønske utvikling, samtidig er det sterke krefter i oss som ønsker å vise oss som glansbilder. 

En konfidensiell utfordrer gir mulighet til selvinnsikt, også i speilet der våre blindsoner avdekkes.