Hvordan vi jobber

Vi er opptatt av at det vi leverer skal svare til organisasjonens forventninger.
Grunnlaget for alt arbeid vi leverer baserer seg på et godt kartleggingsarbeid i forkant.
Sammen finner vi løsninger som gir effekt for organisasjonen.

vi kombinerer ulike løsninger

Lederutvikling

Vi skreddersyr fulle lederutviklingsprogrammer basert på behovskartlegging og innsikts- intervjuer. Dette gjør vi for å sikre at vi treffer med organisasjonens behov og konteksten lederskapet utøves i til daglig. 

For å sikre best mulig effekt av lederutviklingen kombinerer vi informasjon, demonstrasjon og praktisk øving. I tillegg har vi muligheten for å legge til forberedelsesoppgaver, cases og coaching underveis for de organisasjonene som ønsker et noe mer omfattende lederutviklingsprogram.

Teamutvikling

Har du opplevd å være en del av et virkelig høyt presterende team med et arbeidsmiljø preget av gode relasjoner? Ja, da vet du hvor gøy det er å få være en del av akkurat et slikt team. Det å kjenne tilhørighet til noe som er større enn oss selv, og hvor vi får kjenne på utvikling og læring er skikkelig motiverende.  

Dessverre oppstår ikke disse teamene helt automatisk. Læringsmiljøet og relasjons-byggingen i ledergruppen krever konstant oppmerksomhet. 

Vi i Brave jobber for å utvikle team som kjennetegnes av høy grad av psykologisk trygghet, gode relasjoner og hvor feedback blir sett på som en kilde til personlig og faglig utvikling.

Coaching

Vi har alle både naturlige talenter og områder vi kan utvikle. Det ligger i menneskets natur å ønske utvikling, samtidig er det sterke krefter i oss som ønsker å vise oss som glansbilder. 

En konfidensiell utfordrer gir mulighet til selvinnsikt, også i speilet der våre blindsoner avdekkes.

Inspirasjonsforedrag

Vi leverer både fysiske og digitale foredrag for å inspirere ledere og medarbeidere til å ta eierskap til sin egen motivasjon og utvikling. Om du ønsker at vi skreddersyr et foredrag for din organisasjon, ledergruppe eller avdeling, gjør vi gjerne det. Og vi vet at læringen setter seg aller best dersom vi får muligheten til å diskutere det faglige innholdet som har blitt presentert. Derfor legger vi  inn gruppe og refleksjonsoppgaver underveis. 

Har du deltatt på en digital faglunsj som du kunne tenke det at vi tilpasset til din organisasjon – ja da er det bare å ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

“Good refreshing and reminding for a lot of topics. Also getting some new input, views and opinions”

  “Great presenters who are good at keeping the content interesting and the audience engaged”

  “Content, but also Anna & Jannecke were excellent presenters. They worked very well together & also presented the information in a style that was engaging. The breakout groups were great, my first time doing that in Teams and I felt that I was able to engage as if I was in the same room”

3 ledere etter globalt lederprogram

lighthouse, sea, sunset-2372461.jpg

Forskning og inspirasjon

Når du skal velge hvem du ønsker å samarbeide med, er du sikkert opptatt av at hvilken forskning vi støtter oss på.

Velger du BRAVE Leadership som samarbeidspartner skal du være trygg på at vi bygger vårt arbeid på anerkjent forskning og empiri. 

Her kan du lese om noen av forskerne vi støtter oss på – håper deres arbeid inspirerer deg like mye som de har inspirert oss.

Du kan klikke på navnene deres for å komme til hjemmesidene og lese mer om dem alle sammen.

Amy Edmondson er Novartis Professor i Leadership and Management ved Harvard Business School. Hun forsker blant annet på hvordan psykologisk trygghet påvirker organisatorisk læring, innovasjon og samarbeid.

I tillegg til å være en fremragende forsker og foredragsholder innenfor organisasjon og ledelse, toppet hun pallen på Thinkers50s liste over verdens mest innflytelsesrike ledelsestenkere i 2021.

Vi deltok på en Masterclass med Amy våren 2022 og anbefaler varmt boken:

“The Fearless Organization”.

Mannen bak boken “Choosing Courage – The everyday guide to being brave at work”, har gitt oss nye perspektiv!

“Choosing courage in key moments can protect others, help solve problems and avert disasters, lead to opportunities seized, and to various forms of innovation and growth.

It can inspire commitment, bolster trust, and lead others to act more courageously. Choosing courage helps you build the legacy you want and avoid regrets you don’t want.” 

 – Jim Detert – 

 

September 2009 deltok Simon på TED talk, med “Start with Why”.  Vet du hva som driver deg?

Kanskje har du også sett filmen på Youtube om “Millennials in the workplace” som ble sett over 80 millioner ganger den første uken.

Han har et stort engasjement for å tenke nytt og inspirere hver enkelt av oss til å finne egne verder, og kontinuerlig lære og øve på å handle i tråd med vårt eget WHY.

Forfatter av New York Times bestseller Emotional Intelligence.

Boken kom i 1995 og var den første boken Jannecke leste som satt henne på sporet til det vi i Brave jobber med idag. Han har forsket, skrevet og undervist siden, og inspirert millioner til å bli nysgjerrig på egne følelser. 

“By teaching people to tune in to their emotions with intelligence and to expand their circles of caring, we can transform organizations from the inside out and make a positive difference in our world”.
 

— Daniel Goleman

Brown er spesielt kjent for sin forskning på skam, sårbarhet og lederskap. HUn har inspirert oss med flere av sine bøker og selv sier hun:

“I believe that you have to walk through vulnerability to get to courage, therefore…embrace the suck. I try to be grateful every day, and my motto right now is “Courage over comfort.”

Og da er det vel ikke så overraskende at vi i Brave har latt oss inspirere. Brené setter enkle ord på det vi mennesker er så redde for, å bli utstøtt av flokken, og det handler om skam og sårbarhet. Midt inne i den suppa, ligger også det som stopper hver enkelt av oss. 

Sammen med Brown velger vi
Mot foran komfort

 

Vi har også en norsk forsker som har tatt doktorgrad ved NHH med fokus på psykologisk trygghet i team. Han skriver det i kort versjon slik:

Psykologisk trygghet er en forutsetning for å utnytte det fulle potensialet i en ledergruppe.
I bunn og grunn handler det om å ha gode relasjoner og stor takhøyde.
Så enkelt er det – og så vanskelig.

I en trygg ledergruppe har medlemmene en gjensidig opplevelse av at «jeg vil deg vel». Da må lederen gå foran med et godt eksempel.
– Handlingene våre har en tendens til å overdøve ordene våre. Ledere må derfor være bevisst eksempelets makt. Du må gjøre trygghet, ikke bare snakke om det.