Denne artikkelen ble publisert på Hest.no, februar 2023
Journalist: Maren Gahrmaker Kalleberg

Vi trenger bedre kommunikasjon i idrett

– Vi bruker nesten alle pengene våre og all tiden vår på hestene, og da skylder vi hverandre å skape et godt miljø, sier Anna Svanberg.

– Hestesporten er en individuell idrett, men likevel er vi mange mennesker på en stevneplass og i stallen. Vi er nødt til å bidra for at alle skal ha det bra, sier Anna Svanberg i BRAVE Leadership til Hest.no. Hun holder til vanlig kurs i teambygging og konflikthåndtering. Sammen med kollega Jannecke Bugge har hun holdt foredrag for teknisk personell innen sprangridning, etter en invitasjon fra Rytterforbundet. Snart skal de også dele om denne tematikken for ryttere, trenere, foreldre og teknisk personell i Hordaland Rytterkrets. Svanberg har selv drevet med hest i mange år, og innen hestesporten kjenner hun igjen flere problemstillinger fra når hun jobber med konflikthåndtering i arbeidslivet.

– Hver og en av oss har et ansvar, men klubber og kretser har et ekstra ansvar for å sette dette på agendaen

– Først og fremst må jeg understreke at alle mennesker trenger å kjenne på en følelse av tilhørighet. Det stammer fra urhjernen vår – vi overlever ikke om vi ikke er en del av en flokk. Den varsler oss om vi føler oss utstøtt, og da vil vi forsvare oss eller flykte fra situasjonen. Vi snakker mye om det å oppleve tilhørighet, og hva det er som gjør at vi ikke opplever dette, sier Svanberg. Hun utdyper at dette er noe vi bør tenke på når vi ser at noen ikke har det helt bra, er sinte, stille eller trekker seg unna. Disse bør vi oppsøke for en prat, gi et vennlig smil eller si hei til når vi møter på. Slik kan vi være gode rollemodeller for hverandre.

– En stor del av grunnen til at vi driver med hest, er fordi vi elsker å være i stallen sammen med hesten vår. Samtidig er det ikke alltid like hyggelig å være i stallen. Kanskje fordi vi er mest opptatt av oss selv og hesten vår? Vi bør begynne å se på hverandre som et team i stallen også, fortsetter seniorrådgiveren.

– Hva kan staller, klubber og kretser gjøre for å bidra til dette?

– Hver og en av oss har et ansvar, men klubber og kretser har et ekstra ansvar for å sette dette på agendaen, snakke om det, øke kompetansen vår på feltet og bidra med tilnærmingsmetoder. Videre er det opp til hver og en av oss å skape det gode miljøet ved å ta ansvar for oss selv, hvordan vi reagerer og hvordan vi møter andre mennesker. Å sette av tid til å snakke om temaet på møter, klubbkvelder og konferanser er en god start. Å benytte fagpersoner kan også bidra til å få nye perspektiver. Anna Svanberg er selv hestejente. Hun håper flere vil jobbe for teamfølelse og inkludering i hestemiljøet.

Jobb med å se andre

Svanberg har selv kjent på både hvor fantastisk det er å være på stevner, men også den vonde følelsen av å ikke bli sett. – Alle ønsker i utgangspunktet å heie på hverandre, men når det gode resultatet uteblir, man får litt kjeft eller føler seg usikker, og ingen ser deg i stallen eller spør hvordan det har gått, kan det være skikkelig vondt. I stedet for å fortelle denne rytteren at det ikke gikk så dårlig, kan det faktisk hjelpe å si at man forstår at personen syntes opplevelsen var skikkelig kjip. Da blir man møtt på en annen måte – før man så kan se på det som gikk bra, og snakke litt om hva vedkommende lærte av erfaringen.

Noen enkle og gode tips å ta med seg:

  • Si hei til de rundt deg i stallen og på stevneplassen.
  • Gi et vennlig smil.
  • Slå av en prat
  • Ønsk andre lykke til på stevneplassen
  • Vær heiagjeng på tribunen

Følelsen av å ikke bli sett kan føre til frustrasjon som går utover treneren, foreldre, andre ryttere og i verste fall også hesten. Skru på nysgjerrigheten – I hestesporten finnes det mange ulike mennesker, grener og hestehold.

Hva kan vi alle gjøre for å være mindre kritiske til hverandre?

– Først og fremst må vi møte andre på en mindre dømmende måte. Da er nysgjerrighet viktig. Bak enhver handling er det en god intensjon. Hvis vi ønsker å være skeptiske, dømme eller sette noen i bås, bør vi heller undre oss over hva som ligger bak? Svanberg trekker frem et sitat hun liker godt;

«I don’t like that man. I must get to know him better».

Dette var det Abraham Lincoln som sa, og det handler om at vi trenger å forstå de vi tror vi ikke liker. – Vi har alle et felles ansvar for å bygge den sporten vi ønsker. Vi er så mange dedikerte hestemennesker. Vi bruker nesten alle pengene våre og all tiden vår på hestene, og da skylder vi hverandre å skape et godt miljø, avslutter lederen.