Amy C. Edmondson

Amy Edmondson er Novartis Professor i Leadership and Management ved Harvard Business School. Hun forsker blant annet på hvordan psykologisk trygghet påvirker organisatorisk læring, innovasjon og samarbeid.

I tillegg til å være en fremragende forsker og foredragsholder innenfor organisasjon og ledelse, toppet hun pallen på Thinkers50s liste over verdens mest innflytelsesrike ledelsestenkere i 2021.

I vårt arbeid med å utvikle modige organisasjoner og ledere henviser vi ofte til Edmondson sitt arbeid – og støtter oss på hennes teorier. I tillegg benytter vi selv flere av hennes teknikker i vårt fasiliteringsarbeid for å skape en arena hvor det oppleves som trygt å gå utenfor komfortsonen.

Dersom du er på jakt etter noen som kan bistå deg i arbeidet med å skape psykologisk trygghet, utvikle lærende team – kjennetegnet av gode relasjoner med tillit til hverandre, håper vi at du velger oss.

Har du lest hennes bestselger “The Fearless Organization”?

Les mer på www.amycedmondson.com